dissabte, 20 de desembre del 2008

Les píndoles de nadal per a nens i nenes


L’Espolsada us proposa aquestes Píndoles de Nadal per a nens i nenes de totes les edats:

Píndola número 1: El lector no neix, es fa.
Píndola número 2: Llegir provoca i satisfà la curiositat intel•lectual.
Píndola número 3: Primer llegeix tu i els altres imitaran el plaer que expandeixis.
Píndola número 4: La lectura és el primer maó per crear infants amb pensament autònom, divergent i qüestionador de tot allò que se’ls pot donar.
Píndola número 5: És important saber llegir però encara ho és més entendre què llegim.
Píndola número 6: Llegir és un plaer com jugar, mirar la televisió, mai ha de ser avorrit, si ho és, encara no hem trobat els llibres adequats.
Píndola número 7: Llegir és un hàbit i com tots l’hem de treballar, fem treballar el cervell!
Píndola número 8: "És important no menysprear la llengua, qui no sap fer oracions de relatiu no pot tenir un pensament complex."