diumenge, 4 de gener del 2009

PIRLS 2006

Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora.

Aquest document és una traducció al castellà de l'obra en anglès "PIRLS 2006. Assessment Framework and Specifications" que pretén establir les bases per a l' estudi sobre competència lectora de 2006 per part de la IEA (Asociación Internacional para la evaluación del rendimiento educativo). Inclou exemples de proves.
Podeu trobar més informació i documents a:
http://www.ince.mec.es/pub/pubintn.htm