dimarts, 18 de novembre del 2008

Avaluació de la lectura

Pàgina on podeu trobar proves diverses elaborades per diferents centres
d’avaluació de la lectura. També hi trobareu enllaços sobre lectura eficaç.