dimarts, 18 de novembre del 2008

Lectura eficaç


Pàgina per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació
de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica i amb activitats
amb graus de dificultat diferents.