dimarts, 18 de novembre del 2008

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Pàgina de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar on podreu trobar el Pla
de Suport a la Lectoescriptura i recursos diversos per aplicar a l’aula.