diumenge, 30 de novembre del 2008

Posa-ho bé


Activitats molt senzilles de comprensió lectora. A partir de sis escenaris es
treballa d’una manera lúdica la comprensió de frases descriptives curtes.