dimarts, 18 de novembre del 2008

Entrena't per llegir


Aquest material està constituït per un seguit d'activitats relatives al procés de
descodificació i de comprensió lectora. Els seus objectius són:
• Aportar una sèrie d'exercicis sistematitzats i seqüenciats per potenciar en els
alumnes habilitats lectores:
- entrenar la conducta ocular en un àmbit significatiu,
- activar els coneixements previs del tema escollit,
- facilitar l'ampliació de vocabulari.
• Motivar l’alumnat perquè millori la seva competència lectora mitjançant l’ús
d’un programa informàtic amb material interactiu, atractiu i lúdic, ajustat a cada
nivell de lectura.